Powersaves Prime for Yo-Kai Watch

Powersaves Prime for Yokai Watch EF001199
AVAILABLE IN:


Is now Free on Powersaves

Download the latest cheats and enhancements for Yo-Kai Watch today with PowerSaves Prime! Using your Yo-Kai Watch to find them as you travel the world, add Yo-Kai to your team, from over 200 in the game, each with different strengths and skills.

Requirements

Please note that to use the Powersaves Prime release codes you must already have:

 • A purchased copy of the game
 • A Powersaves Pro ultimate cheat device

Prime Content

Codes - 324 in total

 • DIARY SLOT 1 CODES:
  • MISCELLANEOUS CODES:
   • $9999.99
   • Watch Rank S (This will affect the progress of the game)
   • Change Yo-kai 1-5 to Sap/Rub/Em/Top/Diamond Nyan. (This will probably affect progress)
  • MAX LEVEL YO-KAI CODES:
   • Yo-kai n° 1-50
   • Yo-kai n° 51-100
   • Yo-kai n° 101-150
   • Yo-kai n° 151-200
   • Yo-kai n° 201-236
  • INVENTORY CODES:
   • Food/Item/Animal Codes:
    • All Obtained Items x99
    • Have All Food/Items/Animals x99 (update)
   • Equipment Codes:
    • All Obtained Equipment x90
  • SLOT 1 YO-KAI MODIFIER: (check note)
   • Yokai 1 = Cuttincheez
   • Yokai 1 = Rubinyan (R)
   • Yokai 1 = Emeranyan (R)
   • Yokai 1 = Duwheel (B)
   • Yokai 1 = Hungramps
   • Yokai 1 = Pandanoko
   • Yokai 1 = Orcanos
   • Yokai 1 = Gargaros (B)
   • Yokai 1 = Ogralus (B)
   • Yokai 1 = Dulluma
   • Yokai 1 = Snotsolong
   • Yokai 1 = Dimmy
   • Yokai 1 = Hungorge
   • Yokai 1 = Mochismo
   • Yokai 1 = Manjimutt
   • Yokai 1 = Cadin
   • Yokai 1 = Negatibuzz
   • Yokai 1 = Tattletell
   • Yokai 1 = Pandle
   • Yokai 1 = Baku
   • Yokai 1 = Helmsman
   • Yokai 1 = Urnaconda
   • Yokai 1 = Dismarelda
   • Yokai 1 = Chippa
   • Yokai 1 = Wazzat
   • Yokai 1 = Lodo
   • Yokai 1 = Dummkap
   • Yokai 1 = Signibble
   • Yokai 1 = Robonyan (R)
   • Yokai 1 = Grubsnitch
   • Yokai 1 = Buhu
   • Yokai 1 = Roughraff
   • Yokai 1 = Dismarelda 2
   • Yokai 1 = Tengloom
   • Yokai 1 = Negatibuzz 2
   • Yokai 1 = Mochismo 2
   • Yokai 1 = Suspicioni
   • Yokai 1 = Peckpocket
   • Yokai 1 = Leadoni
   • Yokai 1 = Slimamander center head (B)
   • Yokai 1 = Slimamander left head (B)
   • Yokai 1 = Slimamander right head (B)
   • Yokai 1 = Slimamander full body (B)
   • Yokai 1 = Baku 2
   • Yokai 1 = Pandle 2
   • Yokai 1 = Sproink (B)
   • Yokai 1 = SV Snaggerjag (B)
   • Yokai 1 = Massiface (B)
   • Yokai 1 = Phantasmurai (B)
   • Yokai 1 = Tarantutor (B)
   • Yokai 1 = Leadoni 2
   • Yokai 1 = Dr. Maddiman (B)
   • Yokai 1 = Venoct
   • Yokai 1 = McCracken (B)
   • Yokai 1 = Slimamander center head 2 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander left head 2 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander right head 2 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander all heads 2 (B)
   • Yokai 1 = Impass
   • Yokai 1 = Rollen (B)
   • Yokai 1 = Bruff (B)
   • Yokai 1 = McKraken Monster Form (B)
   • Yokai 1 = Eyedra middle head (B)
   • Yokai 1 = Eyedra left head (B)
   • Yokai 1 = Eyedra right head (B)
   • Yokai 1 = Eyedra all heads (B)
   • Yokai 1 = Hoggles (B)
   • Yokai 1 = Styx Mk. VI (B)
   • Yokai 1 = Clipso (B)
   • Yokai 1 = Dr. Nogut (B)
   • Yokai 1 = Spooklunk (B)
   • Yokai 1 = Squisker (B)
   • Yokai 1 = Wobblewok (B)
   • Yokai 1 = Chirpster (B)
   • Yokai 1 = Big Box (B)
   • Yokai 1 = Lil Box (B)
   • Yokai 1 = Almi (R)
   • Yokai 1 = Castellius I
   • Yokai 1 = Snartle (R)
   • Yokai 1 = Snartle 2 (R)
   • Yokai 1 = Snartle 3 (R)
   • Yokai 1 = Snartle 4 (R)
   • Yokai 1 = Droplette
   • Yokai 1 = Ake
   • Yokai 1 = Coughkoff
   • Yokai 1 = Grainpa
   • Yokai 1 = Lafalotta
   • Yokai 1 = Peckpocket 2
   • Yokai 1 = Rockabelly
   • Yokai 1 = Elloo
   • Yokai 1 = Chansin
   • Yokai 1 = Illoo
   • Yokai 1 = Tengloom 2
   • Yokai 1 = Nird
   • Yokai 1 = Q'wit (R)
   • Yokai 1 = Alloo
   • Yokai 1 = Happierre
   • Yokai 1 = Skranny (R)
   • Yokai 1 = Baddinyan
   • Yokai 1 = Cynake
   • Yokai 1 = Thornyan
   • Yokai 1 = Noway
   • Yokai 1 = Blowkade
   • Yokai 1 = Benkei
   • Yokai 1 = Ledballoon
   • Yokai 1 = Impass 2
   • Yokai 1 = Bruff (R)
   • Yokai 1 = Cadable
   • Yokai 1 = Rattelle
   • Yokai 1 = Papa Bolt
   • Yokai 1 = Mama Aura
   • Yokai 1 = Rhyth
   • Yokai 1 = Awevil (R)
   • Yokai 1 = Corptain (R)
   • Yokai 1 = Skreek (R)
   • Yokai 1 = Sapphinyan (R)
   • Yokai 1 = Topanyan (R)
   • Yokai 1 = Dianyan (R)
   • Yokai 1 = Grainpa 2 (R)
   • Yokai 1 = Slimamander left head 3 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander left head 4 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander middle head 3 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander left head 5 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander right head 3 (B)
   • Yokai 1 = Slimamander all heads 3 (B)
   • Yokai 1 = Sproink 2 (B)
   • Yokai 1 = SV Snaggerjag 2 (B)
   • Yokai 1 = Phantasmurai 2 (B)
   • Yokai 1 = Undy
   • Yokai 1 = Tanbo (R)
   • Yokai 1 = D'wanna
   • Yokai 1 = N'more
   • Yokai 1 = Minochi
   • Yokai 1 = Cupistol
   • Yokai 1 = Kyubi
   • Yokai 1 = Pupsicle
   • Yokai 1 = Bellfree (R)
   • Yokai 1 = Sir Berus (B)
   • Yokai 1 = Dulluma 2
   • Yokai 1 = Cutta-nah
   • Yokai 1 = Cutta-nah-nah
   • Yokai 1 = Slacka-slash
   • Yokai 1 = Sheen
   • Yokai 1 = Snee
   • Yokai 1 = Gleam (R)
   • Yokai 1 = Reuknight
   • Yokai 1 = Blazion
   • Yokai 1 = Quaken
   • Yokai 1 = Siro (R)
   • Yokai 1 = Beetler
   • Yokai 1 = Beetall
   • Yokai 1 = Cruncha (R)
   • Yokai 1 = B3-NK1
   • Yokai 1 = Zerberker
   • Yokai 1 = Snartle 2 (R)
   • Yokai 1 = Duchoo
   • Yokai 1 = Espy
   • Yokai 1 = Infour
   • Yokai 1 = Blips
   • Yokai 1 = Sushiyama
   • Yokai 1 = Kapunki (R)
   • Yokai 1 = Casanuva
   • Yokai 1 = Casanono
   • Yokai 1 = Tattlecast
   • Yokai 1 = Whapir
   • Yokai 1 = Signiton
   • Yokai 1 = Statiking (R)
   • Yokai 1 = Mirapo
   • Yokai 1 = Mircle
   • Yokai 1 = Frostina
   • Yokai 1 = Blizzaria
   • Yokai 1 = Damona
   • Yokai 1 = Frostail (R)
   • Yokai 1 = Darumacho
   • Yokai 1 = Goruma
   • Yokai 1 = Hurchin
   • Yokai 1 = Dazzabel
   • Yokai 1 = Skelebella (R)
   • Yokai 1 = Walldin (R)
   • Yokai 1 = Armsman
   • Yokai 1 = Mad Mountain
   • Yokai 1 = Lava Lord
   • Yokai 1 = Rhinoggin
   • Yokai 1 = Rhinormous
   • Yokai 1 = Hornaplenty
   • Yokai 1 = Castellius III
   • Yokai 1 = Castellius II
   • Yokai 1 = Castellius I
   • Yokai 1 = Castllius Max (R)
   • Yokai 1 = Dromp
   • Yokai 1 = Swosh (R)
   • Yokai 1 = Singcada (R)
   • Yokai 1 = Buhu 2
   • Yokai 1 = Flumpy
   • Yokai 1 = Jibanyan
   • Yokai 1 = Goldenyan (R)
   • Yokai 1 = Walkappa
   • Yokai 1 = Appak
   • Yokai 1 = Supyo (R)
   • Yokai 1 = Komasan
   • Yokai 1 = Komane
   • Yokai 1 = Komajiro
   • Yokai 1 = Komiger
   • Yokai 1 = Daiz
   • Yokai 1 = Confuze
   • Yokai 1 = Chulhuahua
   • Yokai 1 = Swelterrier (R)
   • Yokai 1 = Fidgephant
   • Yokai 1 = Touphant
   • Yokai 1 = Rollen
   • Yokai 1 = Dubbles
   • Yokai 1 = Tengu
   • Yokai 1 = Flengu (R)
   • Yokai 1 = Multimutt
   • Yokai 1 = Sir Berus (R)
   • Yokai 1 = Heheheel
   • Yokai 1 = Croonger
   • Yokai 1 = Enerfly
   • Yokai 1 = Enefly
   • Yokai 1 = Betterfly
   • Yokai 1 = Peppillon (R)
   • Yokai 1 = Wiglin
   • Yokai 1 = Steppa
   • Yokai 1 = Shmoopie
   • Yokai 1 = Pinkipoo
   • Yokai 1 = Pookivil (R)
   • Yokai 1 = Reversa
   • Yokai 1 = Reversette (R)
   • Yokai 1 = Ol Saint Trick
   • Yokai 1 = Ol Fortune
   • Yokai 1 = Aunt Heart (R)
   • Yokai 1 = Uncle Infinite (R)
   • Yokai 1 = Payn
   • Yokai 1 = Agon (R)
   • Yokai 1 = Moskevil
   • Yokai 1 = Scritchy (R)
   • Yokai 1 = Mynimo
   • Yokai 1 = Chatalie
   • Yokai 1 = Nagatha
   • Yokai 1 = Roughraff 2
   • Yokai 1 = Badude
   • Yokai 1 = Negasus
   • Yokai 1 = Neighfarious (R)
   • Yokai 1 = Grumples
   • Yokai 1 = Everfore
   • Yokai 1 = Eterna (R)
   • Yokai 1 = Cheeksqueek
   • Yokai 1 = Cuttincheez
   • Yokai 1 = Compunzer
   • Yokai 1 = Lamedian
   • Yokai 1 = Insomni
   • Yokai 1 = Sandi (R)
   • Yokai 1 = Blandon
   • Yokai 1 = Nul
   • Yokai 1 = Drizzle
   • Yokai 1 = Slush
   • Yokai 1 = Alhail
   • Yokai 1 = Negatibuzz 3
   • Yokai 1 = Gush (R)
   • Yokai 1 = Wantston
   • Yokai 1 = Hidabat
   • Yokai 1 = Abodabat
   • Yokai 1 = Suspicioni 2
   • Yokai 1 = Tantroni
   • Yokai 1 = Contrarioni
   • Yokai 1 = Timidevil
   • Yokai 1 = Beelzebold
   • Yokai 1 = Count Cavity (R)
   • Yokai 1 = Greesel
   • Yokai 1 = Noko
   • Yokai 1 = Bloominoko
   • Yokai 1 = Draggie
   • Yokai 1 = Dragon Lord
   • Yokai 1 = Azure Dragon (R)
   • Yokai 1 = Fishpicable
   • Yokai 1 = Rageon
   • Yokai 1 = Tunatic
   • Yokai 1 = Chummer
   • Yokai 1 = Shrook
   • Yokai 1 = Almi (R)
   • Yokai 1 = Spenp
   • Yokai 1 = Babblong
   • Yokai 1 = Bananose (R)
   • Yokai 1 = Copperled
   • Yokai 1 = Slitheref
   • Yokai 1 = Venoct
   • Yokai 1 = Shad Venoct (R)
   • Yokai 1 = Shogunyan (L)
   • Yokai 1 = Komashura (L)
   • Yokai 1 = Dandoodle (L)
   • Yokai 1 = Elder Bloom (L)
   • Yokai 1 = Gilgaros (L)
   • Yokai 1 = Reuknight (W)
   • Yokai 1 = Kapunki (W)
   • Yokai 1 = Komane (W)
   • Yokai 1 = Pinkipoo (W)
   • Yokai 1 = Lamedian (W)
   • Yokai 1 = Reversa (W)
   • Yokai 1 = Timidevil (W)
   • Yokai 1 = Abodabat (W)
   • Yokai 1 = Slitheref (W)
   • Yokai 1 = Chansin 2
   • Yokai 1 = Dazzabel 2
   • Yokai 1 = Papa Bolt 2
   • Yokai 1 = Blazion 2
   • Yokai 1 = Chummer 2
   • Yokai 1 = Roughraff
   • Yokai 1 = Mad Mountain 2
   • Yokai 1 = Droplette 2
   • Yokai 1 = Hungramps 3
   • Yokai 1 = Buhu 3
   • Yokai 1 = Dismarelda 3
   • Yokai 1 = Hidabat 2

Nintendo Discalmer

Product Reviews

Average Rating

Great job
Was this review helpful?

Great Product. It helped me get far in the game!
Was this review helpful?